Brzdené 2 m prívesné vozíky (2)

Brzdené 2,5 m prívesné vozíky (2)

Nebrzdené 2 m prívesné vozíky (4)

Nebrzdené 2,5 m prívesné vozíky (2)