Postup pri prihlásení prípojného vozidla

Všetky potrebné dokumenty na prihlásenie vozíka obdržíte pri osobnom prevzatí, alebo pri dodaní prívesného vozíka našou “Ebeco dopravou”.

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

  • Osvedčenie o evidencii (Technický preukaz)   – Dostanete od nás 
  • Certifikát of conformity  (COC – prehlásenie o zhode) – Dostanete od nás 
  • Doklad o nadobudnutí vozidla (Faktúra)         – Dostanete od nás v dvoch vyhotoveniach. Jednu je určená pre majiteľa prívesu, druhá je potrebná k prihláseniu na DI. 
  • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) –  Môžete si vybaviť vo vašej poisťovni v okolí . PZP (zelenú kartu) je potrebné si vybaviť ešte pred prihlásením na polícií.  
  • Platný doklad totožnosti.
  • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
  • Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list
  • Prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
  • Kolok( kolky) v hodnote 49,5 € [33 € za prihlásenie a TEČ 16,50 €].

Po zakúpení prívesného vozidla je vlastník povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí; 

ZMENA: Papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel sa od 1.8.2019 už nepredkladajú.

Pre viac informácií o prihlásení navštívte: http://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla

Vodičské preukazy

Celková hmotnosť ťažného vozidla (automobil) Celková hmotnosť prípojného vozidla (príves) Celková hmotnosť jazdnej súpravy Skupina vodičského oprávnenia
auto do 750 kg (O1) = 4250 kg B
auto nad 750 kg (O2) <= 3500 kg B
auto nad 750 kg (O2) = 3500 až 4250 kg B + 96
auto nad 750 kg (O2) > 4250 až 7000 kg B + E

Aký prívesný vozík môžem za svojím autom ťahať

Každé vozidlo má v Osvedčenie o evidencii – časť I a časť II (malý a veľký technický preukaz) uvedené aký prívesný vozík príslušnej kategórie môže dané vozidlo ťahať. Motorové vozidlá do 3500 kg môžu zapojiť do jazdnej súpravy prípojné vozidlá (prívesné vozíky a prívesy) kategórie O1 a O2. Do kategórie O1 patrí nebrzdené prívesy s najvyššou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg. Kategória O2 patrí brzdeným prívesom s najvyššou celkovou hmotnosťou od 750 kg do 3500 kg.

V danom osvedčení o evidencii je teda vždy uvedené, aký príves môžete zapojiť. Ak máte motorové vozidlo, za ktoré môžete zapojiť napr. nebrzdený prívesný vozík s celkovou hmotnosťou 500 kg, môžete zapnúť prívesný vozík aj s vyššou celkovou hmotnosťou, napr. 750 kg, ale nesmiete ho naložiť bezo zvyšku. Znamená to, že okamžitá hmotnosť prípojného vozidla (prívesného vozíka) v čase prevádzky nesmie prekročiť najvyššiu povolenú hmotnosť v technickom preukaze motorového ťažného vozidla.

Vzorový príklad:

Za motorové vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré má v osvedčení o evidencii uvedenú najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla nebrzdeného 500 kg, možno zapojiť len také nebrzdené prípojné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť nie je väčšia ako 500 kg. Tzn., že ak je prevádzková hmotnosť prípojného vozidla napr. 150 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla 750 kg, na takomto prípojnom vozidle môže byť naložený náklad maximálne 350 kg.

Pre viac informácií o  fúziách jazdných súprav sa dočítate na stránkach: Ministerstva dopravy SR

Prívesný vozík a diaľničná známka

Povinnosť úhrady diaľničnej známky pred užívaním vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike sa vo všeobecnosti vzťahuje na motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Vybrané skupiny týchto vozidiel sú po splnení legislatívnych podmienok od úhrady diaľničnej známky oslobodené. Presnú definíciu vozidiel, ktoré podliehajú povinnosti úhrady diaľničnej známky, ako aj tých, ktoré sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené, stanovujú príslušné ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“ alebo „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke“).

Laicky povedané, nás zaujíma, kedy musíte diaľničnú známku na prívesný vozík mať a kedy nie. To, kedy diaľničnú známku na vozík mať už musíte a kedy nie, neurčuje samotný vozík, ale jazdná súprava, resp. motorové vozidlo, za ktorým príves alebo prívesný vozík ťaháte. Môže sa tak stať, že budete mať v rodine alebo vo firme dve rôzne autá a rovnaký vozík za jedným z áut diaľničnú známku mať nebude musieť, ale za druhým z vozidiel už diaľničnú známku prívesný vozík alebo príves už bude musieť mať.

Vždy teda rozhoduje najvyšší celková hmotnosť jazdnej súpravy, či už idete bez nákladu alebo plne naložení. Ak súčet najvyššej celkovej hmotnosti motorového (ťažného) vozidla a najvyššia celkovej hmotnosti prípojného (ťahaného) vozidlá je nižšia ako 3500 kg, stačí vám diaľničná známka iba od motorového (ťažného) vozidla a vozík tak môžete ťahať v rámci diaľničnej známky auta. Ak súčet týchto hmotností presiahne 3500 kg, musíte zaobstarať aj diaľničnú známku na prípojné vozidlo (príves alebo prívesný vozík).

Celková hmotnosť ťažného vozidla (automobil) Celková hmotnosť prípojného vozidla (príves) Celková hmotnosť jazdnej súpravy Povinnosť mať diaľničnú známku na príves
2000 kg 1500 kg 3500 kg NIE
3500 kg 750 kg 4250 kg ÁNO
2000 kg 2000 kg 4000 kg ÁNO

Pre viac informácií o diaľničných známkach navštívte stránku: Národnej diaľničnej spoločnosti